Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

BEIRATKOZÁS a 2021/2022-es tanévre

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

 

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

 

2021. április 15. /csütörtök/: 7:30-tól 17:00-ig

 

2021. április 16. /péntek/: 7:30-tól 17:00-ig

Egyszerre csak 1 leendő elsős tanuló beíratása történik, az előzetes időbeosztás szerint, 7:30 és 17:00 közötti időben.

Az iskola előtt is kötelező a szájmaszk viselése, valamint kérjük a szülőket a 1,5 méteres védőtávolság betartására.

Az iskola épületébe való belépéskor kötelező a testhőmérséklet mérés és a kézfertőtlenítés.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Siófoki Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

 

A beiratkozás elektronikus úton is megvalósítható, melyhez 2 kisfilmet szeretnék ajánlani. Az első azt mutatja be, ha már van a szülőnek Kréta hozzáférése (pl. van már gyermekük az iskolában).

https://www.youtube.com/watch?v=ndGfOC-YZj4
 

Beiratkozás általános iskolába, online folyamatának gyakorlati bemutatása olyan Gondviselők részére, akik NEM rendelkeznek semmilyen KRÉTA rendszerben Gondviselői hozzáféréssel.

https://www.youtube.com/watch?v=N4uXSDBvj8M

 

Mesztegnyő, 2021. 03. 31.                                                       Tisztelettel: Móriné Talián Gyöngyi

                                                                                                                                                                                                                                                                                intézményvezető

 

Hit és erkölcstan oktatása a 2021/2022-es tanévben:

A református és a római katolikus egyházközösségek prezentációja  ide kattintva és itt érhető el.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján nyilvánosságra hozom a bevett egyházak, illetve belső egyházi jogi személyek megnevezését, székhelyét, feladatellátási hely szerint illetékes képviselők nevét és címét:

1. Nempomuki Szent János Plébánia Mesztegnyő

Galambos Ferenc plébános

8716 Mesztegnyő, Szabadság tér 2.

Elérhetőség: Tel.: 06303320116

Email: mesztegnye.plebania@gmail.com

 

2. Marcali Református Egyházközség

Fazekas Árpád Krisztián lelkipásztor

8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 63.

 

           

 

  A Ladi János Általános iskola intézkedési terve a járványügyi készenlét idején a 2020/2021-es tanévre

 • Intézményünket kizárólag egészséges, tünetet nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
 • Intézményünkben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató pedagógus, szülő, alkalmazott tartózkodhat.
 • Betegen ne jöjjön senki iskolába! A beteg tanuló a KRÉTÁN keresztül pótolja a tananyagot!
 • Tünet észlelése esetén azonnali elkülönítés és azonnali kapcsolatfelvétel történik a szülővel.
 • A tanuló csak – közösségbe mehet – orvosi igazolás bemutatása esetén jöhet iskolába, amelyet az osztályfőnöknek ad.
 • A tanulókat egészségi állapotát infravörös lázmérővel ellenőrizzük.
 • Folyamatos a csoportosulások megelőzése, elkerülése.
 • Szünetekben rossz idő esetén minden tanuló a saját osztálytermében marad, csak mosdóba mehet ki, jó idő esetén az udvaron tartózkodik minden tanuló.
 • Szünetben kötelező a szellőztetés, amely a hetes feladata.
 • Az iskolába belépéskor kötelező a kihelyezett kézfertőtlenítő adagolóból a kézfertőtlenítés.
 • Első tanóra előtt az osztályterembe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés, amely a pedagógus feladata.
 • Alapos, mindenre kiterjedő felületfertőtlenítés napi szinten a takarítók feladata.
 • Étkezés előtt kötelező az alapos szappanos kézmosás.
 • Az ebédlőben a távolságtartás és az osztályonkénti elkülönülés betartása, kötelező!
 • A maszk használata közösségi terekben kötelező a tanulónak/pedagógusnak.
 • Az intézménybe belépő szülők/felnőttek számára a maszk használata kötelező.
 • Szülők és kísérők kizárólag az intézményvezető előzetes egyeztetésével léphet be az épületbe.
 • Az udvaron a kapuig kísérheti a tanulót. /reggel és délután is/
 • A kapura kifüggesztésre került a IDEGENEKNEK BELÉPNI TILOS tábla!
 • A felnőtt bejáratnál kapucsengőt helyeztünk ki.
 • Csak fontos hivatali ügyben keresse a szülő személyesen iskolánkat, minden más esetben telefonon informálódhat.
 • Az úszásoktatás bizonytalan ideig felfüggesztésre kerül.
 • A délutáni szakkörök/foglalkozások elmaradnak.
 • A szülő és nevelési/munka értekezletek online formában történhetnek.
 • Rendezvényeink létszámát korlátozhatjuk, megtartását elhalaszthatjuk!

 

Bízva együttműködésükben, együttműködésetekben, mindannyiuknak sikeres és eredményes tanévet kívánok!

Mesztegnyő, 2020. szeptember 8.       

 Tisztelettel: Móriné Talián Gyöngyi

                                                                                                               Intézményvezető