Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BEIRATKOZÁS 2020/2021

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

Intézményünk felvételi körzete:

Gadány - (teljes település)

Hosszúvíz - (teljes település)

Mesztegnyő - (teljes település)

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

 1. A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

 

Tisztelettel:                               Móriné Talián Gyöngyi

                                                                                         intézményvezető

 

kreta.png

 

Ide kattintva elérheti iskolánk KRÉTA felületét.

 

 

 

 

DIGITÁLIS OKTATÁS

2020. március 16-án országszerte egy újfajta élet vette kezdetét a köznevelési intézményekben, miután bevezetésre került - a hazánkban is megjelenő koronavírus járvány elterjedésének megakadályozása érdekében - a tantermen kívüli digitális tanrend. Így történ ez a mesztegnyői Ladi János Általános Iskolában is, ahol március 16-án már üresek voltak a tantermek, folyosók és elindult a digitális oktatás. Igazán, erre az újfajta és szokatlan helyzetre kevésbé voltunk felkészülve, ezért kihívást jelentett tanuló és tanár számára egyaránt, de próbálunk rá úgy tekinteni, mint a magyar oktatást ért legnagyobb innovációs lehetőségre. 

 

 • Intézményünk egy kialakított napirendhez igazodva végzi digitális oktatását. /A napirend a képgalériában megtekinthető./
 • A tanulók és a szülők a feladatokról, utasításokról, tantárgyak tananyagáról  a KRÉTA iskolai alaprendszeren keresztül kapnak tájékoztatást.
 • Tanáraink a napirendben szereplő szorgalmi időszakban folyamatosan elérhetőek online formában vagy telefonon, ha a tanulóknak bármilyen kérdése merülne fel a kiadott feladatokkal kapcsolatban.
 • Az adatvédelemre és a személyiségi jogok megvédésére továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk.
 • A hiányzásokat visszavonásik nem rögzítjük.
 • Az érdemjegyeket az egyéni teljesítmények alapján kapják a tanulók, ezért kérjük a feladatok és utasítások pontos végrehajtását.
 • A tantermen kívüli digitális oktatás ideje alatt továbbra is megvalósul tanulóink étkeztetése, ugyanis az érintett települések Falugondnoki Szolgálata éthordóban házhoz szállítja a meleg ebédet az erre igényt tartó családok részére.

A kezdeti nehézségek kiküszöbölése után büszkén mondhatom, hogyintézményünk rugalmasan és gördülékenyen vette az akadályokat a digitális oktatás megvalósításában. A pedagógusok kellő hozzáértéssel és fegyelmezettséggel végzik feladataikat és gyorsan alkalmazkodtak a váratlanul kialakult helyzethez, amelyet itt is köszönök nekik.   Köszönet illeti továbbá a szülőket is, akiknek támogatása és segítése nélkül ez a digitális oktatás nem lenne célravezető.

Kívánunk mindenkinek jó egészséget, sok türelmet, fegyelmezett, felelősségteljes viselkedést, hiszen a kialakult helyzet egyikünk számára sem könnyű. Bízunk a mihamarabbi személyes találkozásban, hiszen a nevelés-oktatás, akkor lehet igazán eredményes, hogyha személyes kapcsolatokra, térben és időben valós tevékenységre épül.        

Vigyázzunk egymásra!                                                

 

Móriné Talián Gyöngyi

  intézményvezető